EDUKATIVNÍ A EKOLOGICKÝ VÝZNAM

 

1) Vzdělávací význam

Dětská verze našich domácích archivačních pořadačů je určená zejména rodičům malých dětí nebo již starším dětem samotným. Kromě přehledného organizéru jejich dokumentů (např. spoření, pojištění, lékařské zprávy, vysvědčení, diplomy, obrázky, slohové práce a jiné), památníčku důležitých životních událostí, fotografií a informací z dětství je navíc rozšířená o edukačně-motivační obsah. Ten je výborným výchovným nástrojem a měl by sloužit k interakci rodiče a dítěte.

Zaměřen je na základní osvětu v oblasti hospodaření a finanční gramotnosti dětí. Stal se tak velkým přínosem celého produktu, kdy by měl pomoci dětem uvědomit si hodnotu peněz, motivovat je k vlastnímu hospodaření a spoření jejich prvních vlastních peněz.

Edukačně-motivační obsah zahrnuje:

Jednadvacatero dobrého hospodáře - jedná se o základy finanční gramotnosti a hospodaření sepsané ve stručných jednadvaceti bodech obsahujících nejen obecnou základní terminologii, ale i konkrétní a specifická témata, postupy a poučky.

Dětský rozpočet - jedná se o motivační list k vyplňování a zapisování svého prvního hospodaření s penězi. Formou výpočtu a následného zápisu lze děti naučit sestavení si vlastního rozpočtu z příjmů z kapesného (případně jiných příjmů jako např. příspěvek od babiček a dědečků nebo drobného výdělku za symbolickou pomoc např. mamince v domácnosti) a obvyklých výdajů např. na hračky nebo sladkosti. To vše s poučením a důrazem na to, aby si část svých peněz dokázaly odložit na spoření.

Evidence spoření - jedná se o motivační listy k vyplňování a zapisování svých pravidelných úspor z každého kapesného. Tyto listy by měly dětem graficky znázorňovat narůstající zůstatek úspor a motivovat je k dalšímu spoření. Kromě těchto pravidelných úspor si mohou děti motivačně zapisovat i "vytoužené" předměty, na které si chtějí ušetřit.

 

detske_poradace_fin_gramotnost1

 

detske_poradace_fin_gramotnost2

 

detske_poradace_rozpocet

 

detske_poradace_s_detmi

 

 2) Ekologický význam

Jedním z cílů naší činnosti bylo podpořit všeobecně nutné omezení jednorázových nebo krátkodobých plastů. I když to na první pohled nevypadá, mít plastové obaly na jednotlivé dokumenty, smlouvy nebo i na větší skupiny dokumentů znamená spotřebovat velké množství tohoto neekologického materiálu. Plastové košilky nebo desky mnohdy nevydrží ani pár měsíců používání a vzniká tak zcela zbytečný plastový odpad. Ještě horší je však to, že takový odpad většinou ani nekončí ve správné odpadové nádobě a doplácí na to v první řadě příroda okolo nás. A ta nám to již postupně vrací!

Chtěli bychom se tímto částečně vrátit o pár desítek let zpět, kdy bylo zakládání děrovaných dokumentů bez plastových obalů zcela běžné. Postačí k tomu běžná a cenově dostupná kancelářská děrovačka na papír. Naprostou většinu dokumentů (smlouvy, pojistky atd.) lze děrovat bez obav ze znehodnocení. Děrovat nedoporučujeme dokumenty jako je např. vysvědčení, živnostenský list, technický průkaz vozidla atd. Jak tedy archivovat a zakládat bez plastu tyto dokumenty? Pár vychytaných tipů Vám ukážeme v našem článku. Například jak si vyrobit kapsičku z papíru nebo přichytit dokument svorkou.

Je nezbytné zmínit, že naše pořadače jsou laminované. Jsme si toho plně vědomi a nijak tuto skutečnost nezakrýváme a nezpochybňujeme. Nicméně tento postup se provádí pro větší ochranu pořadače a slouží k výraznému prodloužení jeho životnosti. A to u předmětu, který může sloužit v nejlepším případě celý náš život, akceptujeme. Nabízíme tedy spíše vhodnější ekologičtější alternativu k běžný způsobům archivace než zcela "ekologicky čisté" řešení. A i to se počítá!

 

poradace_zezadu